szkolenia bhp dla pracodawców

Szkolenia bhp dla pracodawców i pracowników – jakie i kiedy powinny się odbywać

Konieczność regularnego i terminowego odbywania szkoleń z zakresu BHP dotyczy tak pracowników jak i pracodawców. jakie szkolenie jednam powinny się odbywać obowiązkowo? Kto powinien być na nie wysyłamy? I w jakim czasie szkolenie BHP powinno się odbywać?

Szkolenia bhp dla pracodawców i pracowniku – kto musi je odbyć

szkolenia bhp dla pracodawcówSzkolenie z zakresu BHP są obowiązkowe tak samo dla pracowników jak i pracodawców, jednak to do obowiązków pracodawcy należy zorganizowanie takiego szkolenia, i dopilnowanie by pracownik takie szkolenie odbył. Szkolenie bhp pracownicze powinno się zawsze odbywać w czasie pracy pracowników innym razie powinni oni dostać zapłatę za czas jaki spędzili na szkoleniu lub też mieć możliwość wybrania godzin. Jeżeli chodzi o szkolenia bhp dla pracodawców to zasadniczo tez powinno się ono odbywać w czasie pracy , jednak w tym wypadku nie am to aż takie znaczenia, konieczne jest jednak odbycie takiego szkolenie. Szkolenie to ma go przygotować do wypełniania ciążących na nim obowiązków i co ważne jest to szkolenie okresowe, a co za tym idzie powinno ono być regularnie powtarzane. Jeśli chodzi natomiast o szkolenie bhp pracownicze to należy tu wyróżnić trzy rodzaje szkoleń. Szkolenie bhp wstępne, okresowe i stanowiskowe. Przy czym tylko to wstępne i okresowe obowiązkowe jest dla wszystkich pracowników. Szkolenie stanowiskowe obywają tylko osoby pracujące na stanowiskach na których jest dużo czynników szkodliwych, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu pracownika. Szkolenia wstępne odbywają tylko nowi pracownicy, jednak istotne to jest to, że takie szkolenie powinno odbyć się zanim pracownik zacznie pracę na stanowisku.

Szkolenie bhp tak dla pracodawców jak i pracowników mają zagwarantować odpowiednio pozom bezpieczeństwa w trakcie pracy, żeby jednak tak się stało szkolenia te muszą odbywać się w odpowiednim czasie i rzetelnie. Przepisy mówią o konieczności odbycia szkoleń, niestety nie regulują tego an jakim poziomie są te szkolenia.