Rola spektrometru ftir

Spektrometr służy do rejestrowania widma promieniowania, na przykład beta. Klasyczny spektrometr jest zbudowany z elektromagnesu, detektora oraz komory próżniowej. Działanie jest dosyć skomplikowane: elektrony przechodzą przez szczelinę dostając się do pola elektromagnetycznego, docierając tym samym do zarejestrowanego źródła energii.

Różnice w budowie spektrometrów ftir

spektrometr ftirSpektrometr ogólnie służy do analizy składu chemicznego substancji. Wykonujemy dzięki niemu analizę składu stopu metali, aluminium oraz metali nieżelaznych. Najczęściej wykorzystywane są spektrometry XRF spektrometr ftir wykorzystujące metody fluorescencji. Spektrometrem możemy zmierzyć intensywność promieniowania oraz długość fali emitowanej przez pierwiastek. Proces ten możemy przeprowadzić przy wzbudzeniu reakcji przez promieniowanie rentgena. Wynik badania może być bardzo dokładny jeśli pomiary będą prawidłowe kiedy maszyna jest odpowiednio skalibrowana. Dzięki temu możemy na przykład określić precyzyjnie zawartość metali w ceramice, jest to metoda bardzo prosta a zarazem szybka. Wykorzystywanych jest wiele rodzajów spektrometrów. Każdy spektrometr po badaniu zostawia swój wynik w postaci analizy, którą możemy dokładnie prześledzić i sprawdzić poszczególne wyniki. Są również spektrometry optyczne, które badają widma z widmem wzorcowym, wykorzystywane przy prelekcjach i demonstracjach.

Rola spektrometrów jest bardzo obszerna- stosowane są w wielu dziedzinach chemii, optyce i okulistyce oraz mechanice samochodowej. Spektrometry służą do do szybkiej analizy składu chemicznego stopów metali na złomowiskach i katalizatorów samochodowych. Są stosowane również w sklepach jubilerskich. Spektrometr i spektroskop różnią się od siebie i nie są to te same urządzenia.