Recykling tworzyw – wyjaśnienie

Recykling tworzyw jest odzyskiem. W tym procesie odpady są przetwarzane na te same produkty albo inne. Dodatkowo można z nich wytworzyć substancje lub same materiały. Wszystko zależy od aktualnych potrzeb i od surowca, który jest przetwarzany. Może być w tym zakresie mowa o obróbce tlenowej, czyli między innymi kompostowaniu oraz o obróbce beztlenowej. Ta beztlenowa polega na tym, że śmieci rozkładają się w sposób kontrolowany przy użyciu mikroorganizmów i drobnoustrojów. Te procesy pozwalają maksymalnie wykorzystać odpady i chronić środowisko naturalne.