Przesył powietrza w układach pneumatycznych

 

Pneumatyka jest nauką, będąca działem inżynierii mechanicznej. Zajmuje się konstruowaniem i praktycznym wykorzystaniem urządzeń, w których przekazywanie energii i sterowanie realizowane jest za pomocą sprężonego powietrza (bądź innego gazu o podobnych właściwościach), jako czynnika roboczego.

Dobór przewodu sprężonego powietrza

przewody pneumatyczneDo sprężonego powietrza można wykorzystywać różnego rodzaju węże elastyczne. Jednym z najistotniejszych parametrów, który jest brany pod uwagę przy doborze odpowiedniego przewodu pneumatycznego prócz medium, jakie będzie nim transportowane, średnicy wewnętrznej i zewnętrznej przewodu lub warunków otoczenia, w jakim będzie stosowany, jest charakterystyka ciśnieniowa. W skład tej charakterystyki wchodzą następujące parametry: ciśnienie robocze, ciśnienie próbne oraz ciśnienie rozrywające. Ciśnienie robocze jest zazwyczaj czterokrotnie niższe od ciśnienia rozrywającego, które definitywnie niszczy przewód. Oba parametry są podawane w odniesieniu do konkretnej temperatury. Warto pamiętać, aby stosować przewody pneumatyczne w ich ciśnieniu roboczym, a nie maksymalnym. Przewody pneumatyczne wykonane z tworzyw sztucznych są bardzo wrażliwe na zmiany temperatur. Znając temperaturę, jaka panuje w miejscu aplikacji przewodu, możemy określić, o ile zmieni się nam ciśnienie robocze, jakie długotrwale wytrzyma przewód.

Podsumowując, pneumatyka to techniczne zastosowanie powietrza pod ciśnieniem, przy czym przeważnie wykorzystuje się nadciśnienie, niekiedy także podciśnienie. Wybierając odpowiednie przewody pneumatyczne do danej aplikacji należy zwrócić uwagę na cztery główne czynniki charakterystyki ciśnieniowej: temperaturę pracy, ciśnienie panujące w układzie, środowisko pracy oraz przepływ sprężonego powietrza.