Multimetry elektryczne – wzorcowanie

Multimetr to podstawowe narzędzie pomiarowe każdego elektryka. Za pomocą tego przyrządu jest on w stanie realizować swoją pracę, która wielokrotnie polega na sprawdzeniu wartości prądu. Aby to urządzenie spełniało swoją funkcję musi jednak pokazywać prawidłowe wartości.

Firmy zajmujące się wzorcowaniem multimetrów

wzorcowanie multimetrówPodstawowe multimetry posiadają funkcję mierzenia takich wartości prądu jak jego napięcie, natężenie i oporność przewodów. Dzięki tym wartością każdy elektryk jest w stanie prawidłowo zdiagnozować usterkę układu elektrycznego, co odbywa się poprzez porównanie pomiarów do wartości oczekiwanych. Problem pojawia się jeśli te wartości odbiegają od prawidłowych, co może w konsekwencji wprowadzać w błąd. Z tego powodu zaleca się okresowe wzorcowanie multimetrów czyli sprawdzenie poprawności ich działania z multimetrem wzorcowym. Jeśli wskazane wartości nie odbiegają od dopuszczalnych odchyłek, wtedy nasz multimetr może otrzymać świadectwo wzorcowania, co jest dowodem na to, że działa poprawnie. Jeśli jednak te wartości są przekroczone to taki multimetr nadaje się tylko do kalibracji lub wymiany na nowy. Wiele firm zajmuje się kompleksowym wzorcowaniem tych przyrządów, a także ich kalibracją w sytuacji, która do tego zobowiązuje. Zazwyczaj aby dokonać wzorcowania będziemy musieli wysłać nasz multimetr na kilka dni do zakładu, który się tym zajmuje. Otrzymamy go z powrotem wraz ze świadectwem wzorcowania.

Na koniec warto nadmienić, że w niektórych przypadkach temat wzorcowania przyrządów jest regulowany prawem. Są takie prace, do których nie możemy używać sprzętu nie wzorcowanego, gdyż w konsekwencji może to doprowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Ma to związek z narażeniem życia osób, które będą korzystały z urządzeń sprawdzonych w ten sposób.