Kasy fiskalne dla lekarzy

 

Według przepisów każdy przedsiębiorca, świadczący usługi na rzecz osób fizycznych i nieprowadzących działalności gospodarczej, ma obowiązek rejestrować każdą transakcję przy użyciu kasy fiskalnej. Dotyczy to również usług, które świadczą lekarze i dentyści. Istnieją jednak pewne wyjątki i warto mieć tego świadomość.

Kasy fiskalne dla lekarzy – kiedy są konieczne?

kasa fiskalna dla lekarzyW 2018 roku weszły w życie przepisy, które zniosły zwolnienie podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług przy pomocy kas fiskalnych dla lekarzy i lekarzy dentystów. W dokumencie przewidziano kilka wyjątków. Ze zwolnienia z rejestracji świadczenia usług medycznych mogą skorzystać między innymi osoby niewidome bądź posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Ponadto, jeśli świadczenie usług odbywa się wyłącznie za pośrednictwem internetu, zapłata za świadczenia w całości otrzymywana jest w postaci przekazu pocztowego lub przelewu bankowego oraz jeśli z prowadzonej ewidencji jasno wynika, jakich czynności konkretnie dotyczyła dana usługa, kasa fiskalna dla lekarzy nie jest obowiązkiem. Jeśli po wejściu w życie nowych przepisów okazuje się, że wprowadzenie kasy fiskalnej jest konieczne, warto wiedzieć, że jest możliwość skorzystania z ulgi w postaci zwrotu kosztów poniesionych przy zakupie sprzętu, wynoszącej nawet 90% ceny, pod warunkiem, że kosztowała ona mniej niż 700 złotych.

Od niedługiego czasu lekarze nie mogą już korzystać ze zwolnień odnośnie ewidencji świadczonych usług medycznych za pomocą kas fiskalnych. Jednak przepisy cały czas przewidują wyjątki. Przed zakupem odpowiedniego sprzętu warto sprawdzić, czy jesteśmy w gronie objętych ulgą. Nawet jeśli nie znaleźliśmy się w gronie szczęśliwców, możemy skorzystać z ulgi na zakup urządzenia.

Więcej na temat kas fiskalnych na https://sklepfiskalny.pl