Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Od 1 kwietnia 2015 r. wszystkie etykiety i karty charakterystyki produktów zostały zaktualizowane zgodnie z rozporządzeniem europejskim EC 1272/2008 w sprawie CLP. CLP to skrót od Classification, Labelling and Packaging (klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie) i ma zastosowanie do wszystkich produktów chemicznych.

Etykiety CLP i karty charakterystyki substancji niebezpiecznej

karta charakterystyki clpNowe przepisy CLP wdrażają GHS (Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów), system Organizacji Narodów Zjednoczonych służący do identyfikacji niebezpiecznych substancji chemicznych. Weszły one w życie 20 stycznia 2009 roku. Nowe przepisy wymagały, aby wszystkie produkty chemiczne zostały sklasyfikowane zgodnie z CLP do 1 czerwca 2015 roku w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że MSDS (Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej) jest teraz rozszerzona do szesnastu sekcji i jest określana jako SDS (Safety Data Sheet). Chociaż SDS zawiera więcej zwrotów ostrzegawczych, jest zasadniczo taka sama jak MSDS. Cel kart charakterystyki pozostaje taki sam, z lub bez M. CLP wymaga również innych standardów w zakresie etykietowania i pakowania. Zarówno etykiety jak i karta charakterystyki clp powinny zawierać zaktualizowaną terminologię. Na przykład, mieszaniny zamiast preparatów, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia zamiast zwrotów określających ryzyko czy też zwroty wskazujące środki ostrożności zamiast zwrotów dotyczących bezpieczeństwa.

Na etykietach produktów zauważyć można również zmianę ideogramów obrazkowych. Nowe etykiety zagrożeń przedstawiają czerwone obramowane romby z różnymi piktogramami wskazującymi na potencjalne zagrożenia fizyczne, zdrowotne i środowiskowe, zamiast znanego już pomarańczowego kwadratu CHIP.