Instalacje tryskaczowe w budynkach

Oglądając filmy sensacyjne często widzimy sceny gdy w pomieszczeniu nagle rozlega się alarm przeciwpożarowy a z zaworu na suficie nagle tryska woda. To instalacja tryskaczowa, której zadaniem jest gaszenie ognia przy użyciu wody. W jaki sposób działa ten system?

Jak instalacje tryskaczowe gaszą ogień?

instalacja tryskaczowaCechą, która odróżnia instalację tryskaczową od innych instalacji przeciwpożarowych, jest fakt, że uruchamia się ona samoczynnie. Urządzenie to powinno automatycznie uruchomić się w sytuacji gwałtownego wzrostu temperatury lub zadymienia w danym pomieszczeniu. Instalacja tryskaczowa ma za zadanie ugaszenie ognia w pierwszej fazie jego powstawania oraz zapobieganie jego dalszemu rozprzestrzenianiu się. Jest to zatem dość powszechny sposób ochrony budynków przed pożarem. W bezpiecznych warunków, tryskacz pozostaje zamknięty i otwiera się dopiero w sytuacji zagrożenia. Gdy temperatura w jego pobliżu osiąga określoną, wysoką wartość, termoczuła ciecz zawarta w ampułce tryskacza, rozsadza ją i powoduje wydobycie się strumienia wody z główki tryskacza. Ważne jest, że w działaniu tej instalacji stosowana jest tzw. metoda selektywnego gaszenia. Polega ona na aktywacji jedynie tych tryskaczy, które znajdują się w strefie pożaru. Ponadto, niedługo po akcji gaśniczej, tryskacze znów przechodzą w stan gotowości.  Instalacja tryskaczowa to więc bardzo skuteczne rozwiązanie zwykle montowane na stropach budynków, pod warunkiem, że jest prawidłowi zainstalowana.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe to jedna z najważniejszych kwestii w utrzymaniu budynku. Istotne jest, aby już na etapie projektowania budynku, wziąć pod uwagę odpowiednią instalację systemu przeciwpożarowego. Prawidłowe działanie instalacji tryskaczowej gwarantuje bezpieczeństwo budynku i terenów mu przyległych.