Elektryka i automatyka w kontekście stacji transformatorowych

Bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczna, które ciągle rośnie pozwoliło w wielu miastach w Polsce, ale przede wszystkim w Warszawie rozwinąć rynek elektryczny do poziomu światowego. Wachlarz przedsiębiorstw i usług jest bardzo imponujący w stolicy kraju. Warto przyjrzeć się tematowi przez pryzmat stacji transformatorowo rozdzielczych.

Elektryka w nowoczesnych stacjach transformatorowych

elektryka - warszawaStacje energetyczne rozwijają w tempie błyskawicznym. Każdego roku producenci udostępniają nowe zabezpieczenia czy sprzęt wspomagający. W przeszłości każda stacja potrzebowała osoby na miejscu a w tej chwili idziemy w kierunku całkowitej automatyzacji. Na stacjach montowane (gpz ale nie tylko) są najnowocześniejsze zabezpieczenia różnicowo prądowe czy prądowo-zwarciowe. Wszystkie zabezpieczenia w najnowszych stacjach montowane są w jednej obudowie. Aby sprawdzić działanie zabezpieczenia wystarczy sprawdzić w pamięci zabezpieczenia co daje duży komfort w likwidowaniu usterek i ich przewidywaniu. Analizując zagadnienie jakim jest elektryka – Warszawa przoduje pod tym względem w całym kraju. Wielkimi udogodnieniami dla obsługi są automatyki samoczynnego załączenia rezerwy czy spz odpowiedzialne za samoistne ponowne załączanie dopływy energii elektrycznej. Również rozmiary poszczególnych elementów nastąpiły znacznemu zmniejszeniu. Doskonale widać to na transformatorach najwyższych mocy. Nowy transformator może być kilka razy mniejszy a mieć taka samą moc jak jego starszy poprzednik. Unowocześnieniu również ulega okablowanie. Stosowane są już wyłącznie okablowania sekwencyjne aluminiowe z polimerową wsadką zapewniającą odpowiednie parametry linii napowietrznych.

Napowietrzne stacje transformatorowej niskiego napięcia zaopatrywane są w nowoczesne szafy elektryczne które stale kontrolują parametry prądu oraz zdalnie informują dyżurnych jakie usterki wystąpiły. Rozwój elektryki i energetyki w kraju przebiega bardzo szybko. Można być pewnym iż jakość dostarczonej energii dzięki nowoczesnym technologią z roku na rok będzie coraz wyższa.