Czym są deklaracje wywozowe?

Dokonanie zgłoszenia celnego wywozowego jest dokładnie określone w przepisach Unijnego Kodeksu Celnego, a także poszczególnych rozporządzeń. Zgłoszenia wywozowe towarów z obszaru celnego obejmującego Unię Europejską należy zgłaszać w formie elektronicznej do specjalnego systemu AES/ECS2, który realizuje usługi typu e-Eksport. Co jeszcze warto wiedzieć na temat prawidłowego dokonywania zgłoszeń?

Zasady uzupełniania deklaracji wywozowej

deklaracja wywozowaZgłoszenia wywozowe, zarówno standardowe, jak i uproszczone, mogą być realizowane w zbliżony sposób. W wersji papierowej mogą być składane przez osoby podróżujące oraz w razie procedury awaryjnej. Jednocześnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokonywanie zgłoszeń wywozowych może również przyjmować formę ustną. Istotna będzie prawidłowo wypełniona deklaracja wywozowa. Zasady sporządzania dokumentów znajdują się w specjalnych instrukcjach. Ważne jest, że formalności dotyczące zgłoszenia wywozowego, jednak bez procedury wywozu w odniesieniu do towarów unijnych obejmują te, które są objęte procedurą uszlachetniania biernego czy wprowadzanych poza obszar Unii po tym, jak już zostały objęte procedura końcowego przeznaczenia. Przebieg obsługi zgłoszeń w trybie formalności wywozowych, jak i w trybie zgłoszenia do procedury wywozu, standardowo jest taki sam. Oznacza to zastosowanie do formalności wywozowych tych zasad, które dotyczą zgłoszenia wywozowego, jednak nie jest konieczne formalne obejmowanie towaru procedurą wywozu.

Należy zapamiętać, że wszystkie towary, które są wyprowadzane poza obszar celny Unii Europejskiej powinny być objęte zgłoszeniem wywozowym albo zgłoszeniem do powrotnego wywozu. W przypadku braku ich wymagalności, konieczne jest złożenie wywozowej deklaracji skróconej. W razie, kiedy żaden z tych trzech dokumentów nie jest obowiązkowy, należy złożyć powiadomienie o powrotnym wywozie.