Badania nośności gruntów w województwie Małopolskim

W województwie małopolskim wiele gruntów jest bardzo wątpliwego pochodzenie. Nie zachowują swojej nośności i są dość wysadzinowe, co szczególnie objawia się zimą, gdy mróz podnosi te grunty do góry. W takich miejscach stawianie budynków byłoby dość ryzykowne, dlatego niezbędna jest ich ocena przez wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie.

Każde badanie geotechniczne w Małopolsce gwarantuje bezpieczeństwo

badania geotechniczne małopolskiePosadowienie budynku, na gruncie o wątpliwej renomie, to tak naprawdę strzał we własne kolano. Konstrukcja posadzona na takim gruncie będzie podlegała silom pochodzących z naprężenia w gruncie, które w niekorzystny sposób mogą przyczynić się do jej zniszczenia. Szczególnie w przypadku osunięcia się gruntu, albo jego wysadzenia przez mróz, nasz budynek ulegnie zniszczeniu. Zagraża to bezpieczeństwu jego użytkowników i mieszkańców. Pomocni w tym zakresie są geolodzy, którzy mogą przed budową zbadać nośność i rodzaj gruntu, aby określić czy można na nim posadowić budynek. Myślę nawet, że w takim zakresie jak badania geotechniczne małopolskie województwo powinno wprowadzić odpowiednie regulacje nakazujące ich wykonywanie. Jest to spowodowane tym, że w tym rejonie występuje wiele miejsc, które mają te grunty bardzo wątpliwe i pozostawienie ich w takim stanie wpłynie na posadowione na nich konstrukcje. Za pomocą dostępnego sprzętu firmy geotechniczne mogą określić na ile badany grunt wytrzyma.

W skali budowy takie badanie nie kosztuje wiele, a można dzięki temu sporo zyskać. W przypadku kiepskiego gruntu nie zawsze kończy się na jego dyskwalifikacji, ale także jest często opcja jego dostosowania. Można wzmocnić taki grunt, przy użyciu nowoczesnej techniki wzmocnić na tyle, aby był w stanie przenieść planowane obciążenia.