Automatyczne przetworniki ciśnienia

Do pomiarów ciśnienia w zbiornikach i rurach używa się specjalnych automatycznych przetworników, które są sprzężone z automatyką. W zakładach przemysłowych występuje wiele rurociągów oraz zbiorników, które działają pod ciśnieniem. Takie ciśnienie jest zazwyczaj niezbędne do transportu cieczy przez te rurociągi. Dobrze gdy jakiś system jednak kontroluje wielkość tego ciśnienia.

Najlepsze przetworniki ciśnienia o zakresie 4-20ma

najlepszy przetwornik ciśnienia 4 20maTrzeba tutaj na wstępie zaznaczyć, że zbyt duża wielkość ciśnienia w rurach może spowodować problem związany z ich wytrzymałością. Praktycznie każda instalacja ma swój bezpieczny zakres ciśnienia, który jest w stanie wytrzymać. Wszystko co będzie się jednak działo powyżej tego zakresu stanowi nieprzewidzianą zagadkę, która w najgorszym razie może doprowadzić do katastrofy. Dlatego też w każdych systemach, gdzie występują rury pod ciśnieniem muszą być czujniki ciśnienia. W nowoczesnych instalacjach są to czujniki ciśnieniowe dokonujące swojego pomiaru automatycznie. Taki czujnik montuje się na króćcu przyspawanym do rury i szczelnie się go tam przykręca. Ciśnienie, które działa na ścianki rury działa także na powierzchnię pomiarową czujnika, a sam czujnik interpretuje tą wartość i przesyła dane do przetwornika. W każdej współczesnej automatyce jest najlepszy przetwornik ciśnienia 4 20ma ponieważ taki zakres natężenia jest interpretowany przez większość systemów automatyki. Producenci o tym wiedzą i starają się nie wymyślać żadnych nowych zakresów, aby ich czujnik mógł działać wszędzie.

Czujniki ciśnienia to bardzo precyzyjne urządzenia, których pomiarom można wierzyć. W skrajnych przypadkach, gdy jest konieczność przestrzegania ciśnienia pod kątem dużego zagrożenia montuje się dwa czujniki. Jeden i drugi mierzą w jednym czasie to samo, dlatego w sytuacji, gdy jeden zawiedzie, to zawsze można liczyć na drugi.